Home een 29 november in dankzegging

een 29 november in dankzegging

een 29 november in dankzegging

De 84ste verjaardag van de verschijningen op 29 november jongstleden, was een mooie dag, waarop gedankt werd voor de genaden die het voorbije Heilig Jaar van de Barmhartigheid ons gebracht heeft. De koude heeft de bedevaarders niet tegengehouden. Ze waren met ongeveer 350 voor de H. Mis om 11u00 in de Rozenkranscrypte. Mgr Delville ging voor in de viering. In zijn homilie had hij het over de historische context waarin de verschijningen plaatsgevonden hebben, en met name de laatste verschijning van 3 januari 1933, waar de Maagd o.a. gezegd heeft: “ik zal de zondaars bekeren”: het jaarthema van 2016. Dit was gedurende de “zwarte twee weken” waarin in België speciale wetten werden gestemd van verlaging van vergoedingen en verhoging van belastingen, in de nasleep van de crisis van 1929. De bevolking leed hier erg onder! Het was ook het ogenblik dat Hitler aan de macht kwam. Mgr Delville, voornaam historicus, kon zo verbanden leggen met deze ontwikkelingen en de verschijningen van Beauraing. Op het einde van de H. Mis nodigde Mgr Vancottem uit om het Magnificat te zingen uit dank aan Maria voor alle genaden die het afgelopen jaar verkregen werden. Samen zongen we dan het Magnificat tot de Maagd met het Gouden Hart. In de namiddag bracht E.H. Rouard een lezing rond zijn nieuwe boek Marie, Mère de miséricorde à Beauraing. Dan was het tijd voor een uur aanbidding, waarna in processie door de straten van Beauraing de weg gevolgd werd die de zienerkinderen op 29 november 1932 gegaan zijn. Een rozenhoedje op de plaats en het uur van de verschijningen sloot deze mooie dag af.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *