Home Testimonials Beauraing, een providentiele plaats
Sinds ik heel klein was ben ik opgegroeid in aanwezigheid van Onze Moeder Maria. Ik voelde haar werkelijke aanwezigheid in mijn wezen en in mijn leven,

Een providentiële plek.

Sinds ik heel klein was ben ik opgegroeid in aanwezigheid van Onze Moeder Maria. Ik voelde haar werkelijke aanwezigheid in mijn wezen en in mijn leven, een aanwezigheid die mij veiligheid gaf en die naar God leidde.

Naargelang de jaren voorbijgingen ben ik begonnen met haar te vergeten evenals alle ogenblikken die ik tijdens mijn vroege kinderjaren met haar beleefde. Sommige gebeurtenissen van mijn leven hebben ertoe geleid dat ik mij van haar moederblik afkeerde en een gevoelen van weigering drong in mij door. Ik kon haar aanwezigheid niet meer verdragen. Ik voelde alsof Maria de plaats van God in mijn leven wilde inemen en dat kon ik haar niet toelaten. Maar in het binnenste van mijn wezen wilde ik haar liefhebben. Ik wilde met haar een intieme moeder-dochter verhouding hebben, nochtans was ik gevangene van dit gevoel dat mij ongelukkig maakte.

Mijn hart was verdeeld. Enerzijds voelde ik weigering en soms zelfs haat tegenover haar en anderzijds het steeds machtiger wordend verlangen om haar als voorbeeld van vrouw, van moeder, van vertrouwelinge te hebben.

Ik bewonderde de personen die haar liefhadden en mijn papa was daar een van. Wanneer hij over haar sprak, straalde zijn aangezicht en zijn ogen schitterden zodanig dat ik mijn tranen van ontroering niet kon tegenhouden. Ik wilde stralen zoals hij, ik wilde haar uit heel mijn hart kunnen liefhebben maar ik voelde mij daartoe niet in staat. Er was een geremdheid in mij.

Toen heb ik mijzelf in haar Moederhanden gelegd, opdat zij het zou zijn die naar mij zou komen want ik kon dat niet.Tijdens mijn gebed heb ik haar het verlangen toevertrouwd volledig van haar te zijn evenals mijn onvermogen, ik heb haar gesmeekt mij te ontremmen en mij mijn Mariaziel terug te geven.

Die weg is niet gemakkelijk geweest, maar ik voelde dat die ontremming zich in Beauraing zou voordoen, want telkens als ik mij naar daar begaf, gebeurde er een mirakel in mijn leven. En inderdaad.

Ik had beslist tijdens de vasten een retraite te houden en providentieel raadde mijn geestelijke vader mij aan om naar Beauraing te gaan. Ik heb dit aanvaard en heb daar een ganse week doorgebracht. Het gebed was intens en ik had besloten mijzelf niet meer te dwingen om haar lief te hebben. Het ogenblik moest op natuurlijke wijze komen. Ik heb mijn hart wijd open gelaten om alles wat moest gebeuren te ontvangen en ik heb op de Heer vertrouwd. Maar er was in het diepste van mij een zekerheid dat het ogenblik moest komen.

De twee eerste dagen van de retraite heb ik passief beleefd, niets verstoorde mijn ziel. De volgende dagen brak een strijd in mij uit en de haat tegen Moeder Maria vermeerderde. Ik stelde alles terug in vraag en nog erger toen ik de boodschap, die zij aan de zieners gaf, hoorde en waarbij zij zegde dat Zij de zondaars zal bekeren.

Hoe was het mogelijk dat zij het zou zijn die de zondaars bekeert ? Normaal is dit God en Hij alleen. Waarom wilde zij dat men haar zou komen opzoeken in de heiligdommen van heel de wereld ? Normaal moet men zich tot God richten. Ik was echt woedend. Maar de Heilige Geest heeft mij de genade gegeven om nederig te worden, om mijn hart te openen en om te trachten een mysterie dat mij te boven gaat te begrijpen : de menswording van Jezus.

Ik heb begrepen dat Maria JA gezegd heeft tot God opdat hij aan de ganse wereld het heil zou kunnen brengen. Het was niet de wil van de Maagd Maria maar van God en zij heeft eenvoudig deelgenomen aan dit reddingswerk.

Ik heb begrepen dat Maria als bemiddeling gediend heeft opdat God onze menselijke natuur zou aannemen en opdat hij naderbij ons zou kunnen komen. Maar de tegenrichting is ook mogelijk ! Zij is onze bemiddeling opdat wij aan de goddelijke natuur zouden deelnemen en opdat wij naderbij God zouden komen.

Ik heb ook begrepen dat Maria nooit tegen de wil van de Drievuldigheid zal gaan maar integendeel zal zij steeds de Drievuldigheid laten inwerken zoals zij het vanaf het begin gedaan heeft. Zij heeft de wil van God de Vader gedaan door te aanvaarden de moeder van Jezus te zijn door de inwerking van de Heilige Geest. Dat is subliem !!! Dus is alles wat zij doet of vraagt te doen, de wil van de Drievuldigheid.

Zij vraagt ons ook om altijd te bidden en het gebed is het middel dat ons in verbinding stelt met God en dat de deuren van de eeuwigheid voor ons opent. Haar enig verlangen is ons dichter bij God te brengen en met ons in een samenvoelen met de Drievuldigheid in de eeuwigheid te leven.

Men moet niet bang zijn om haar lief te hebben, om naar haar te kijken of om ons tot Maria te keren, want zij is het levend beeld van de Drievuldigheid. Wanneer wij ons tot haar keren, wenden wij ons automatisch tot de Drievuldigheid en het is niet alleen Maria die wij zien maar God zelf.

 

Nu ben ik gelukkig. Ik ben in een volle en volmaakte vreugde die mij vrijmaakt en geruststelt. Ik voel mij bevoorrecht een Moeder te hebben die zo buigzaam is voor de wil van God en zo nederig om alles van Hem te aanvaarden, een Moeder die mijn volmaakt voorbeeld is van zuiverheid, van liefde, van waarheid, van nederigheid, van eenvoud, van volharding, van overgave, van zachtheid, onmogelijk niet meer van haar te houden !

Ik heb een Mariaziel en daarbij heeft zij mij verkozen als haar dochter. Wat zou ik meer kunnen vragen aan Onze-Lieve-Heer ? Hij heeft voor ons aan alles gedacht, zelfs ons zijn dierbare Moeder te geven.

Dank U Heer voor Moeder Maria. U zij geprezen voor dit volmaakt schepsel dat Maria is.

Dank U voor haar liefde, haar eenvoud, haar zuiverheid die ons naar U toe trekt. Gezegend zij U Amen.

Marie-Léa Ghysselinckx

19 jaar