Activiteiten voor groepen (parochies/andere)

 • Films over de verschijningen : van 17 tot 52 minuten
 • (geleid) bezoek voor jong en oud
 • Activiteiten voor kinderen : zoektochten, workshops, enz
 • Activiteiten voor de jongeren : bedevaartroutes e.a.
 • Activiteiten voor volwassenen : expositie enz
 • Vieringen (H. Mis, biecht)
 • Spirituele parcours voor jong en oud
 • Gebed op de verschijningsplaats, kaarsen, bericht aan Maria
 • Bezoek van het mariaal museum
 • Tentoonstelling over de verschijningen : 300 documenten
 • Aankopen in de souvenirwinkel Pro Maria
 • Uw eigen activiteiten...
 

EEN GROUP INSCHRIJVEN

Het Heiligdom van Beauraing is altijd verheugd groepen (parochies en andere) te mogen ontvangen. Verschillende activiteiten worden aangeboden, aangepast aan de leeftijdscategorie.

Volwassenen, jongeren en kinderen kunnen aan de bedevaart beginnen door te kijken naar een film van 18, 40, 47 of 52 minuten die hen inleidt in het verhaal van de verschijningen. Ze kunnen samen kijken of apart, naargelang de wens van elke parochie. De film van 18 minuten is gemaakt op maat van kinderen maar kan ook interessant zijn voor volwassenen.

De vrijwilligers van het Heiligdom antwoorden graag op eventuele vragen na de film (sommigen verstaan en spreken Nederlands).  Het is ook mogelijk een geleid bezoek te brengen aan het Heiligdom (verschijningsplaatsen, kapel, basiliek, cryptes…). Volwassenen, jongeren en kinderen zullen zeker even halt houden bij de verschillende kunstwerken, de reliek van de heilige Johannes-Paulus II, de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, de muur met de woorden van Maria… en zeker bij de meidoorn, daar waar de heilige Maagd verschenen is van 29 november 1932 tot 3 januari 1933. 

Voor de kinderen is er een zoektocht in het Heiligdom met een vragenformulier, een workshop ‘hart van Maria’, inkleuren van de mysteries van de rozenkrans, en nog andere activiteiten. De jongeren kunnen te voet of met de fiets één van de routes van het gouden hart afhaspelen : bedevaartroutes naar de plaats waar Maria, op 23 december 1932 gevraagd heeft om hier op bedevaart te komen. Ze zullen ook met plezier de Tiberiadegemeenschap leren kennen, die zich op een tiental kilometer van Beauraing bevindt.


Klein en groot zullen ook veel leren van de spirituele parcours. Deze gebedsroutes brengen de bedevaarder naar heel wat plaatsen in het Heiligdom. Het is ook een ideale manier om zich te verdiepen in het christelijke geloof en om een mooie menselijke en geestelijke ervaring mee te maken.


Heel vaak wensen groepen in het Heiligdom een H. Mis te hebben. Ze kunnen hiervoor aansluiten bij een H. Mis van het Heiligdom in het Frans (om 10u30 op weekdagen en om 12u00 en 15u45 op zondag) of zelf een H. Mis organiseren in het Nederlands, met eigen priester, of eventueel een priester van het Heiligdom vragen.

Heel wat andere gebedsmomenten zijn mogelijk : rozenhoedje, aanbidding van het Heilig Sacrament, plechtig Lof, vespers. De groep kan dit apart doen in het Nederlands of aansluiten bij de gebedsmomenten van het Heiligdom in het Frans.

De bedevaarders bidden ook graag voor hun familie en hun naasten. Dit kan op verschillende manieren : gebedsintenties neerschrijven in het hiervoor bestemde intentieschrift in de genadekapel, een brief aan de heilige Maagd posten in de brievenbus bij de meidoorn, een kaarsje branden, of gewoon in stilte bidden bij de meidoorn.

Een priester van het Heiligdom is elke dag beschikbaar om biecht te horen van 9u30 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00. Sommige priesters verstaan Nederlands. Als er veel biechtelingen verwacht worden, kunnen er meerdere priesters voorzien worden.

Een bezoek aan het mariaal museum van het Heiligdom is ook de moeite waard. De bezoeker vindt er honderden beelden van Onze-Lieve-Vrouw uit België en de hele wereld. Ook vindt men er kledij van de kinderen die Maria in Beauraing gezien hebben, foto’s uit de tijd van de verschijningen en andere interessante objecten. In de basiliek vindt men een tentoonstelling met meer dan 300 met de verschijningen verbonden documenten.

De pelgrims zijn vaak ook blij een souvenir mee naar huis te kunnen nemen na een bedevaart naar Beauraing : een postkaart, een boek, een beeld, een CD, een DVD… Dit vinden ze allemaal terug in de souvenirwinkel “Pro Maria” van het Heiligdom van Beauraing.