Activiteiten voor groepen (parochies/andere)

 • Films over de verschijningen : van 17 tot 52 minuten
 • (geleid) bezoek voor jong en oud
 • Activiteiten voor kinderen : zoektochten, workshops, enz
 • Activiteiten voor de jongeren : bedevaartroutes e.a.
 • Activiteiten voor volwassenen : expositie enz
 • Vieringen (H. Mis, biecht)
 • Spirituele parcours voor jong en oud
 • Gebed op de verschijningsplaats, kaarsen, bericht aan Maria
 • Bezoek van het mariaal museum
 • Tentoonstelling over de verschijningen : 300 documenten
 • Aankopen in de souvenirwinkel Pro Maria
 • Uw eigen activiteiten...
 

EEN GROUP INSCHRIJVEN

De Beauraing Sanctuaries zijn altijd blij om groepen, parochies en anderen te verwelkomen. Ze bieden activiteiten aan die aangepast zijn aan elke leeftijdsgroep.

Volwassenen, jongeren en kinderen beginnen hun bezoek vaak graag met het ontdekken van het verhaal van de verschijningen door middel van een film van 18, 40, 47 of 52 minuten. Ze kunnen samen of afzonderlijk worden verzorgd, afhankelijk van de wensen van elke groep. De 18 minuten durende film is zeer toegankelijk voor kinderen en kan ook geschikt zijn voor volwassenen.

De mensen van de Sanctuaries zijn er om volwassenen, jongeren en kinderen te verwelkomen en om eventuele vragen na de film te beantwoorden. Ze kunnen ook rondleidingen geven (van de plaatsen die verband houden met de verschijningen, de kapel, de basiliek, de crypten…). Volwassenen, jongeren en kinderen stoppen graag voor de kunstwerken, de relikwie van de heilige Johannes Paulus II, de icoon van Notre-Dame de Beauraing, de muur waar de zinnen van de Maagd zijn gegraveerd… en zeker voor de meidoorn, waar Maria verscheen van 29 november 1932 tot 3 januari 1933.

Om hun ontdekking van de verschijningen te verdiepen, kunnen de priesters van de heiligdommen ook een conferentie over het thema van het jaar of een ander thema aanbieden aan volwassenen. Voor kinderen bieden de heiligdommen verschillende specifieke activiteiten aan: een vraag-en-antwoordrally in de heiligdommen, catechese op mariale feesten met behulp van een grote rozet, het kleuren van rozenkrans keramiek, “Hart van Maria” handwerk en andere activiteiten. De jongeren zullen graag wandelen of fietsen langs een van de routes van het Gouden Hart: bedevaartwegen die leiden naar de plaats waar Maria op 23 december 1932 vroeg om op bedevaart te komen. Zij zullen met grote belangstelling de jonge kloosterbroederschap van Tiberias ontdekken, gelegen op enkele kilometers van Beauraing.


Zowel kinderen als volwassenen zullen veel leren over de spirituele reizen die van plaats naar plaats gaan in de heiligdommen. Deze reizen stellen ons in staat om veel van de realiteiten van de heiligdommen te ontdekken en zeer mooie gebedservaringen op te doen. Er wordt een vierstappenplan voorgesteld dat verband houdt met het thema van het jaar.


Vaak willen groepen ook een tijd van eucharistieviering meemaken. Zij kunnen deelnemen aan een mis in de heiligdommen (op weekdagen om 10.30 uur en op zondag om 12.00 uur en 15.45 uur) of onder elkaar de mis opdragen, met hun eigen priester of, indien nodig, met een priester van de heiligdommen. Een Heiligdom Priester kan ook een preek geven.

Er zijn ook vele andere gebedsmomenten mogelijk: rozenkrans, aanbidding van het Heilig Sacrament, redding, uur van barmhartigheid, vespers. De parochies kunnen deze onder elkaar of met de gelovigen van de heiligdommen leven, die op verschillende momenten van de dag bidden.

De parochianen en andere pelgrims bidden ook graag voor hun familie en verwanten. Hiervoor worden hen verschillende mogelijkheden geboden: het deponeren van gebedsintenties in het daarvoor openstaande boek in de votiefkapel, het posten van een brief aan de Maagd voor de meidoornboom, het branden van kaarsen daar, het toevertrouwen van hun intenties…

Een priester van de heiligdommen is elke dag van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur beschikbaar om de biecht af te nemen. Indien nodig kunnen andere priesters zich bij hem voegen als er veel biechtstoelen worden afgenomen.

Talrijke documenten en voorwerpen zijn ook te vinden in het Mariamuseum van de Heiligdommen, waar honderden beelden van de Maagd Maria worden verzameld, evenals kleding die toebehoorde aan de kinderen die Maria in Beauraing zagen, foto’s uit de tijd van de verschijningen en andere zeer interessante stukken. In de basiliek kan de bezoeker via een tentoonstelling meer dan 300 documenten (foto’s en andere) in verband met de Beauraing-verschijningen ontdekken.

De parochianen en andere pelgrims zijn over het algemeen erg blij dat ze een souvenir van hun bedevaart naar Beauraing kunnen meenemen: een ansichtkaart, een boek, een standbeeld, een CD, een DVD? Dit alles vinden ze in de souvenirwinkel “Pro Maria” in het Beauraing Shrine.