Program dla indywidualnych

  • Film o objawieniach
  • Eucharystia
  • Pojednanie
  • Drogi pielgrzymkowe
  • Adoracja
  • Modlitwy Maryjne
  • Wpisanie intencji modlitewnych
  • Ikony
  • Zwiedzanie muzeum maryjnego
  • Souvenirs
 

Indywidualni pielgrzymi rozpoczynają swoją pielgrzymkę od zapoznania się z historią objawień, oglądając film trwający 5-, 21, czy też 47 minut, w punkcie informacyjnym – Point Info. Osoby tam pracujące mogą udzielić dodatkowych informacji. Można zwiedzić bazylikę, krypty, szczególnie tę z relikwiami Świętego Jana-Pawła II. Na murach otaczających ogród objawień, są napisy z tekstami posłannictwa Panny Maryi. Oczywiście celem pielgrzymki jest modlitwa przed krzakiem głogu, na którym Maryja objawiała się od 29-go listopada 1932 do 3-go stycznia 1933. Każdy dzień o godzinie 10.30 w kaplicy, o którą prosiła Maryja, odprawiana jest Msza święta w języku francuskim; zaś w niedziele i święta – o godzinie 12.00 i 15.45 – w krypcie. Codziennie o godzinie objawień, czyli o 18.30, odmawiany jest Różaniec, także w języku pielgrzymów. Codzienna adoracja z błogosławieństwem – od godziny 14.00 do 17.00. Nocna adoracja odbywa się w każdy czwartek od godziny 21.00 do 9.00 rano w piątek.Również w czwartki o godzinie 20.00 – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. To tutaj Święty Jan-Paweł II w czasie swojej pielgrzymki w 1985 roku, modlił się u stóp Matki Bożej o złotym sercu: “Matko Boża z Beauraing, uproś nam powołania tak potrzebne dla kościoła”.Można wpisać intencje modlitewne do księgi znajdującej się w kaplicy. Codziennie ksiądz jest obecny w kaplicy od 9.00-12.00 i od 14.00 do 17.00, by udzielić sakramentu pojednania w języku francuskim, holenderskim i angielskim. Liczne dokumenty, m.in. zdjęcia, ubrania, które dzieci miały na sobie w czasie objawień, dziesiątki figur MB z różnych stron świata, itd., można zobaczyć w Muzeum Maryjnym. W sklepie “Pro Maria”, można zakupić pamiątki: figury, kartki, DVD, CD – również w języku polskim – medaliki, książki…