Program dla grup parafialnych/inne

  • Film o objawieniach- 25 min.
  • Oprowadzanie po Sanktuarium
  • Dla dzieci - kolorowanie
  • Dla mlodziezy: drogi pielgrzymkowe, itd.
  • Dla starszych: muzeum, itd.
  • Adoracja
  • Eucharystia
  • Modlitwa w miejscu objawienia
  • Souvenirs
 

Sanktuarium w Beauraing serdecznie przyjmuje grupy pielgrzymów, parafialne i inne. Proponuje program zaadaptowany do każdego wieku pielgrzymów. Dorośli, młodzież i dzieci chętniej rozpoczynają wizytę od zapoznania się z historią objawień oglądając film. Mogą podzielić się na grupy; dla dzieci bardziej dostosowany jest film 21-minutowy. Osoby zatrudnione w Sanktuarium proponują oprowadzenie po miejscach bezpośrednio związanych z objawieniami. Zarówno dorośli, jak młodzież i dzieci, chętnie zatrzymują się przed dziełami sztuki, relikwią Świętego Jana-Pawła II, ikoną Matki Boskiej z Beauraing, ścianą, na której są napisy z tekstami posłannictwa Panny Maryi…, a z całą pewnością przed krzakiem głogu, na którym objawiała się Maryja od 29 listopada 1932 do 3 stycznia 1933.

By pogłębić znajomość objawień, księża Sanktuarium mogą m.in. zaproponować konferencję dla dorosłych na temat wybrany na bieżący rok. Dla dzieci Sanktuarium proponuje kilka specyficznych zajęć: rallye pytanie-odpowiedź, nauczanie o świętach maryjnych na przykładzie wielkiej rozety, kolorowanie ceramiki różańca, uformowanie w ramach robót ręcznych “Serca Maryi”, itd. Młodież może pieszo lub na rowerach przebyć trasę “dróg Złotego Serca”: dróg pielgrzymkowych, które docierają do miejsca, gdzie Maryja 23 grudnia 1932 prosiła, żeby przychodzono tutaj na pielgrzymkę. Zapoznają się również z monastycznym bractwem Tyberiada (Tibériade), oddalonym od Beauraing o kilka kilometrów.Często grupy chcą uczestniczyć we Mszy Świętej; mogą ją odprawić ze swoim księdzem, księdzem z Sanktuarium, lub też dołączyć się do Mszy odprawianej w Sanktuarium.

Są liczne inne okazje do modlitwy: różaniec, adoracja, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Pielgrzymi mogą sobie sami te okazje stworzyć, lub też dołączyć do modlitw wiernych z Sanktuarium.


Pielgrzymi pragnący modlić się tutaj za swoich bliskich i rodziny, mogą wpisać swoje prośby do księgi specjalnie na ten cel przeznaczonej, a znajdującej się w kaplicy wotywnej. Mogą również wrzucić do skrzynki list adresowany do Maryi, zapalić świecę…

Można zapoznać się z licznymi dokumentami z okresu objawień, znajdującymi się w muzeum mariackim. Są tam również liczne obrazy i figurki Maryi, podarte rajstopy, które dzieci miały na sobie w trakcie objawień…, zdjęcia z tego okresu i inne ineresujące objekty.

Pielgrzymi chcący przywieźć do domu pamiątkę z Beauraing, mogą zakupić ją w sklepie “Pro Maria”. Sklep zaopatrzony jest w liczne kartki pamiątkowe z objawień, książki, CD, DVD – również w języku polskim.